Absent Nostalgia
Absent Nostalgia
Oil On Canvas
40'' x 30''
2015